Úvod TradiceJaroPálení čarodějnic Pálení čarodějnic – původ a historie

Pálení čarodějnic – původ a historie

autor: České tradice - Martin
5,9K views

Pálení čarodějnic patřívalo a do dnešních dnů patří k velmi populárním lidovým zvykům. Ona magická filipojakubská noc (z 30.dubna na 1.května) patřívala mezi noci, kdy prý zlé a nečisté síly vládly větší mocí než kdy jindy.

O půlnoci před sv. Filipem a Jakubem, kdy měly nečisté a zlé síly moc škodit lidem, se daly nalézt různě poschovávané, zakopané a před lidmi ukryté poklady. Aby se hledač pokladu dokázal před silami úspěšně bránit, musel prý mít při sobě květ z kapradí, svěcenou křídu a řadu dalších předmětů. Lidé věřili, že této noci v povětří poletuje spousta čarodějnic, letících na sabat. Proto se této noci také říká “noc čarodějnic”.

foto: shutterstock

Čarodějnice se před sabatem natíraly kouzelnými mastmi, s jejichž pomocí pak mohly na košťatech létat. Taková košťata prý bývala zhotovena z jasanového dřeva, vrbových a březových proutků. Při reji byla volena královna sabatu, která potom vládla hostině a tanci – “čarodějnickému kolu” – to se tančilo pozpátku. Jídla vypadala sice lákavě, ale byla bez chuti a nezahnala hlad. Nesměl chybět ani kotel plný žab a hadů stejně jako nádoby s jedy. Čarodějnice se tu, jak lidé kdysi věřili, s oblibou proměňovaly ve vlky, psy a jiná zvířata a vyprávěly si, co všechno zlého se jim od posledního setkání podařilo lidem natropit.

Víra v nečisté síly, stará jako lidstvo samo, se časem proměnila v pověru, ze ďábel může moc na zemi uplatňovat pouze prostřednictvím lidí – čarodějnic a někdy i čarodějů. Zvláště staré ženy bývaly často podezřívány, že spojení s ďáblem a před uhranutím jimi se venkované bránili rozmanitými praktikami:

  • před vrata domu i chlévu se pokládaly narýpané drny, dříve, než mohla čarodějnice vstoupit dovnitř, musela všechna stébla přepočítat, což jí trvalo až do rána, kdy její moc pominula
  • stavení se kropilo svěcenou vodou, před vrata a na dvůr se zapichovaly pruty a pichlavé trní, aby se čarodějnice poranila, na ochranu před nimi se zapichovaly i vidle a košťata, pod drn se dávalo vejce
  • aby se čarodějnice zahnaly, práskalo se na návsi biči a také se střílelo z pušek

Existovala řada praktik, které měly umožnit čarodějnici vidět, případně potrestat. Lidé věřili, že ji lze zahlédnout v noci na křižovatce nebo opuštěném místě.

Na ochranu před čarodějnicemi se na vyvýšených místech pálily ohně, které jsou v některých krajích (zvláště v Německu) velmi starého původu. Postupem doby se z výročních ohňů stalo “pálení čarodějnic” – mladíci zapalovali košťata a vyhazovali je do výšky, prý proto, aby viděli čarodějnici létající na košťatech v povětří. Jinde se říkalo, že je tak možno čarodějnici srazit k zemi.

Ochrana úrody a dobytka se zejména soustředila na noc filipojakubskou, kdy se vesničané chránili především proti čarodějnicím, které očarovávaly a tak poškozovaly dobytek i úrodu. V ten den se jednak prováděly pověry na ochranu chléva (zelené větévky na hnojiště, osypání chléva pískem). Jak již bylo řečeno, v ten den se pálil oheň dodnes zvaný čarodějnice. Ochrana úrody a celého hospodářství před neúspěchem, to byl hlavní účel tohoto lidového svátku.

Čarodějnice však nebyly jen zlé, těch, které znaly tajemství bylin, uměly zahánět nemoci a napravovat zlomeniny si lidé vážili. V některých jazycích dokonce slovo čarodějnice znamenalo “moudrá žena”. Bylinkářky – vědmy se vyznaly v tajích přírody. Věděly mnoho o působení rostlin, hub, kamenů, kovů, drahokamů, ale i barev a vůní. Jejich poznatky, někdy zdánlivě nesmyslné a bláznivé, přispěly mnohdy k užitečným vědeckým objevům. A tak stará “přírodní magie” ovlivnila lékařství, chemii, biologii a fyziku. Kromě bab bylinkářek působili jako léčitelé i kováři a jejich manželky. Když kovářovy kleště vytáhly bolavý zub, hned přispěchala kovářka s hojivým obkladem. Ani tyto hodné “čarodějnice” to ale neměly lehké. Většina z nich se ve středověku stala obětí “honu na čarodějnice”. Desetitisíce, možná statisíce (některé zdroje uvádějí dokonce miliony) nevinných žen byly odsouzeny a upáleny na hranicích po celé Evropě, ale i v Americe.

Zdroj: České tradice, časopis NENUDA, Církevní rok a lidové obyčeje, knižní archív České tradice, internet

Podmínky převzetí článku či ilustrace

Související příspěvky

17 komentáře

Aquafire 30. 4. 2020 - 16:12

Ach ten stesk po starém pohanském blouznění😅❗️Ach, tolik moudrých léčitelek upálila ona tmářská organizace, snad milioni nevinných 😱❗️Takové bláboly můžou vznikat snad jen v ČR 😂

Odpovědět
Monika Doležalová 1. 5. 2016 - 10:23

Ahoj, jen ti chci říct že jsem ani tolik věcí nevěděla… Mám dělat prezentaci ale nekopíruju. Akorát že jinde je strašně málo informací… Moc děkuji za info a Přeji pěkný den, MD.

Odpovědět
Morrígan ní Boii 1. 5. 2015 - 10:22

Svátek z dob pohanských Beltain (30. Duben) Jeden z nejvýznamnějších keltských svátků. Původně byl slaven v noci před druhým úplňkem po jarní rovnodennosti, nyní je slaven 40 dnů po jarní rovnodennosti. Podle Keltů tímto svátkem začíná „světlá“ polovina roku, kdy je příroda probuzená a vitální, vše rozkvétá, sluneční paprsky probouzejí naše smysly a dávají nám novou sílu. Zatímco na Velikonoce se k poctě bohyně Ostarun (Easter) slavila probouzející se plodnost země, nyní nastal čas květu. Příroda je již probuzená, nastává čas lásky a radostného života plného plodnosti. Sexuální síly dosahují svého vrcholu. Aby se mohlo zrodit nové, je však třeba nejdříve zničit staré. To se provádí pomocí ohně. Beltaine znamenal ve starokeltštině „jasný a zářivý“ oheň. Ohňové rituály na Beltaine Zapalují se dva ohně. Jeden byl mužský, černý a druhý byl ženský, bílý. Mezi nimi se o půlnoci vztyčovala bříza (májka), ozdobená barevnými stuhami jako symbol oslavy plodnosti, růstu a života. Půlnoc znamenala přelom mezi temnotou a světlem, odchod temné poloviny roku a příchod světlé. Májka byla také spojením mezi Nebem a Zemí. V ohních se pálily slamění panáci od Samhainu, nyní již nebyli potřeba. Pálili se na znamení konce temných časů. Muži a ženy pálili u svých ohňů vše staré a nečisté, co se nashromáždilo během zimy a přijímali novou sílu na nadcházející období. Poté spolu všichni až do rána tančili okolo májky a milovali se v přírodě. Děti zplozené o této noci bývají prý velmi šťastné. Oslavy Beltainu v dávných dobách V předkřesťanských dobách se na Beltaine setkávaly ženy, aby slavily svátek ženskosti a plodnosti. Šlo především o oslavu a uctění daru Velké bohyně svým dcerám, schopnosti dávat život. Ženy doslova tahaly své vyvolené do křoví, aby vyzkoušely, zda je tento muž schopen zplodit děti a být otcem. Tuto noc neplatili žádné závazky, muži i ženy si mohli sundat snubní prsteny a chovat se jako svobodní. Tyto praktiky měly také zabránit uzavírání neplodných manželství. Není divu, že se tyto svobodné, sexuálně nezávislé a sňatkem neposvěcené reje, církvi znelíbily. Křesťanští kněží začali podněcovat strach mužů z divoké, bezuzdné ženské sexuality, označili účastnice tohoto svátku za čarodějnice a upalovali je. Magie a rituály na Beltain Ráno na Beltain by si ženy měly omýt obličej v ranní rose, potom budou celý rok krásné, pletou věneček z jarních květin a háží do potoka, řeky či jezera. Žehnají tím vodě a též pozdraví její bytosti. Mohou také natrhat košíček jarních květů a postavit ho na práh tomu, kdo potřebuje pomoc a povzbuzení. Tato noc je pro čarování jako stvořená. Dnes můžete spatřit víly. Tančete, zpívejte, milujte se! Nezapomeňte si něco přát, až budete skákat přes beltainský oheň! Se svým milovaným vypijte společně číši vína, do které jste vložili čerstvý jarní květ. Je svátkem Velké svatby. Beltaine oslavuje sexualitu, smyslnost, spojení, plození, rození, život, smrt, znovuzrození. Využijte tuto magickou noc k nějakému očistnému obřadu, k partnerskému rituálu nebo k obřadu plodnosti. Volejte měsíční bohyni Rhiannon a proste ji o lásku, sexualitu, vášeň a soucit. Pomůže vám také s tvořením, uměleckou inspirací a zhmotněním vašeho snu.

Odpovědět
Adina 16. 3. 2016 - 10:22

To je moc hezké, opravdu ženské. 🙂

Odpovědět
Hana Klímová 28. 4. 2016 - 10:22

Nádherný článek. Vím o tradicích hodně, ale nyní vím více. Také jsme skákali s košťaty přes ohně a bylo nám pěkně společně s mládenci (ale nevinně).

Odpovědět
Dave 2. 3. 2019 - 10:22

❤ Vy budete jistě nádherná bytost v ženském těle. Jistě také nádherném.

Odpovědět
vjfv 14. 1. 2014 - 10:20

Jenom bych chtěl dodat, že většina upálených “čarodejnic” nebyla odsouzena církevní inkvizicí. Existovaly totiž dvě (církevní, podléhající papeži a potom španělská světská, podléhající španělskému panovníkovi, popřípadě ještě obdobná portugalská). Světské inkvizice byly zřízeny z toho důvodu, že se španělskému králi zdála papežská inkvizice příliš mírná. Největší zvěrstva napáchala právě inkvizice světská. Málo se to ví, lidmi nejoblíbenější verze je samozřejmě ta, která může svědčit proti církvi, ta antiklerikální. Je to jenom něco málo na obranu křesťanství. 🙂 P.S.: To milionové číslo evidentně napovídá o zaujatosti zdroje 😉

Odpovědět
John 30. 4. 2014 - 10:20

Pan vjfv by si měl přečíst článek http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Carod%C4%9Bjnick%C3%A9_procesy A neobhajovat tady církev. Je jedno jestli bylo obětí milion nebo jedna !!! Kdo jim dal právo rozhodovat o životě jiných ???

Odpovědět
Silver 22. 4. 2015 - 10:20

Samozřejmě, protože wikipedie je objektivní zdroj informací, který nemůže upravovat kdekdo, že…

Odpovědět
trupalina 27. 4. 2015 - 10:21

Kdo chce, hledá pravdu, kdo nechce, věří komunistické propagandě. Odsouzených a popravených čarodějnic bylo nakonec podle historického zkoumání jen desítky. Žádný pogrom na bylin znalé ženy se nekonal. V naprosté většině šlo o ženy, které se nějakým způsobem provinily proti světskému právu, které v té době platilo. Ale bylo mnohem jednodušší zabít je za čarodějnictví než za andělíčkářství, krádeže a nevím co ještě. zajímavé počtení a určitě ne prokřesťansky orientované je kniha Žítkovské bohyně. Je tam velmi jasně dokázáno, že “pogrom na čarodějnice” si velmi vybájili a přibarvili nacisti za války, protže se jim to hodilo do jejich intrik a demagogií a pak to celé s chutí přebrali komunisti. No a někdo jim věří dodnes.

Odpovědět
TenMarti 29. 4. 2015 - 10:21

Obětí inkvizičních procesů vedených Boblikem z Edelstadtu jen na Losinském panství bylo kolem stovky – http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Carod%C4%9Bjnick%C3%A9_procesy_na_losinsk%C3%A9m_panstv%C3%AD

ja 14. 6. 2018 - 10:21

Doporucuji cist Caliban and the witch, vysledek pruzkumu od italoamericke filosofie-znalé marxistofeministky Silvia Federici o úloze kterou hrála Honba a paleni carodejnic v nastaveni noveho kapitalistickeho modelu

69 ;D 7. 5. 2013 - 10:18

ČůůůS. 😀 Proč vám to tu nejde skopčit článek? 😀 S Kámoškou máme zaúkol popsat den čerodějnic. :DD Jenomže si chcem ulehčit práci,chceme skopírovat váš článek. Ále jelikož ste buzeranti,kterým to tupovně nedochází. Jsme v háji :DDDD

Odpovědět
NN 18. 7. 2013 - 10:18

Víte, asi k tomu správci serveru mají nějaký důvod. A vy byste se měli napřed naučit česky a pak začít nadávat!!

Odpovědět
čaroděj 1. 5. 2014 - 10:18

Mladý jsou dnes moc líní, vem si tužku a papír, psát snad umíš, nekopíruj…

Odpovědět
Hana Klímová 28. 4. 2016 - 10:19

Podepsat se ještě umíš?

Odpovědět
Mirka 1. 5. 2011 - 10:16

Ahoj, zajimalo mě co vlastně to pálení čarodejnic, privní máj, stavění majky její hlídaní, prostě tradice. Sedla jsem proto k počítači, že se juknu a něco zjistím, no a už tady sedím dvě hodiny. Tyhle stránky jsou super. Díky tomu kdo je vytvořil . Nemužu se z nich hnout, spousta hodně zjímavejch informací. Dávám si tyhle stranky do oblíbených. A přejí hezky den 🙂

Odpovědět

Vložit komentář

* Použitím tohoto formuláře souhlasíte s ukládáním a manipulací s těmito údaji prostřednictvím této webové stránky.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Tyto webové stránky využívají k poskytování svých služeb soubory cookies. Potvrdit Více informací

Podmínky využití textů naleznete na konci každého článku.